Ibland är det svårt att förstå


Peo Sjöstedt
Rudimentärt skriftemål:

Vi har så många svårbemästrade vokabler för att uttrycka våra fabler.

Mankerar ofta mer än vi kreerar och flankerar det essentiella bara för att vara snälla.

Vi botaniserar frekvent bland våra evangelier för att hitt en lisa där vi inte behöver bevisa våran suveränitet utan får gå bet.

Kanske ett mer elementärt idom kunde vara oss till båtnad för att betvinga de ord vi bevinga.

Eller rent utav osjälvständigt återge vår uppfattning för att andra inte skall tappa sin fattning.


Peo Sjöstedt


Copyright ©Peo Sjöstedt 2013


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.