Septembermorgon


Bernt Rutström
Fukten ångar ur markens

mull

när höstsolen höjer sin bana.

Här och där glimmar löven

likt gull

som avsked till vildgås

och trana.


För vandraren är detta

en saknadens tid,

en sorg för känsla

och sinne,

med tanke på vad som nu

tar vid

när sommaren blott är

ett minne.


Bernt Rutström


Copyright © Bernt Rutström 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.