Skatten


Jenny Christina Rowland




En verklig skatt

Syns dag&natt

Den lyser& glimmar troget alla dygnets timmar

Det är hjärtats kärlek som Du bär.

Den främsta saken i livet ju är

Att ha någon att hålla kär!

Varje släkting& vän som Du har

Är värd att ha i hjärtat kvar!

Fjärran eller nära.

Oj, vad man alltid saknar sina kära!

Men i hjärtat är de alltid kvar!

Alla livets dar!

Minns när Du är sorgsen

Att lyckan kan ibland vara lite sen..

Men den kommer, både för han, hon och hen!!


Jenny Christina Rowland


Copyright © Jenny Christina Rowland 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:







SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.