Skuggor


Victoria Sydow
Skuggor lurar om hörnen

Jag ser det i ögonvrån.

Ljud kvisslar och kvasslar

Nu börjar hjärtat bulta fort.

Spelar hjärnan ett spratt,

eller en obekväm sanning?

Jag föredrar mysteriet restera

så länge jag finner frid.


Victoria Sydow


Copyright © Victoria Sydow 2015 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.