Sluta tillverka vapen!


BoA
Desto fler brott jag ser ,som sker av utlandsfödda män,ju gladare blir jag åt våra svenska ,som vi svenska kvinnor ha uppfostrat till, att respektera kvinnors mänskliga rättigheter.

Ett varmt tack till dem, som gav oss kvinnor rösträtt 1921, då min kära mor bara var 7 år och ett år tidigare förlorat sin mor.

Och ett tack postumt till mina föräldrar ,som uppfostrat mig till,att ta efter far ,som förlorade sin mor vid 13 års ålder ,till att bli en snäll människa.

Men livet har lärt mig ,att det är inte bra,att vara snäll och inte kunna armbåga sig fram i livet.Ty då är det så många, som vill trampa på mig ,då jag hävdar likhet inför lagen och att respektera FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Så låt oss ta emot snälla utlänningar, men förpassa terrorister med flygplan via fallmskärm hem till det land, som fostrat dem till heliga krig, till brott mot kvinnor och barn och till terrorism!

Så låt oss få en religion kallad kärlek.

BoA


Copyright © 2012 BoA


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.