Jag springer på en äng


Agneta Näslund
Jag springer på en äng,

jag har en håv i min hand.

Jag ska fånga fjärilar som är mina tankar.

Och du,jag tänker---

Det är fullmåne i natt och jag kan inte sova.

Då ser jag hur dom kommer släntrande hand i hand

på den månstrimma som leder till mitt hjärta.

Där står alltid en dörr på glänt,

det var ju detta dom kännt.

Agneta Näslund


Copyright © Agneta Näslund 2017.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.