Storstadskväll


Arne Axel Dahlgren
Här bor nog många tusen

i dessa gråa hus

jag ensam går om kvällen

och ser på alla ljus


det strålar ifrån fönster

vid gatljus bleka sken

jag går här invid husen

på trottoarens sten


jag drömmer vakna drömmar

där vi varandra nå

till ljus som är så nära

men långt från oss ändå..


Arne Axel Dahlgren


Copyright © Arne Axel Dahlgren 2013


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.