Sverige är en underbar förebild


Hatem Aladgham
Sverige är en underbar förebild för andra folk

Alla som drömmer om en ljus framtid och ett bra liv, behöver lång tid för att nå dit. Men om man kommer till sverige kan man förkorta tiden.

I Sverige kan man lära sig lag och ordning och sen kan man planera själv vad han eller hon vill bli.

På grund av min åsikt om Sverige önskar jag alla människor som lever under fattigdomsgränsen i tredje världen att komma hit, men inte som flyktingar utan som en kurs om lag och ordning och hur man kan utveckla sig i ett år.

Sedan åka tillbaka till sina länder för att lära andra samma sak.

På det sättet kan Sverige hjälpa andra.

Hatem Aladgham

Du kan kontakta honom här: [email protected]

Copyright © 2011- Hatem Aladgham.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.