Sverige i november


Edis
Hej jag heter Edis och jag dela med mej en av mina egna skrivna dikter. Jag har bott i Sverige i 8 år och älskar att skriva poesi. I mitt hemland har jag givit ut en bok. Min önskan är nu att ge ut en på svenska också. Hoppas att ni njuter av min dikt. Med vänlig hälsning,/Edis


Sverige i november vem kan önska mer..

Alla gatorna är mörka och blötta

grå himmel som att vill hela världen hota

när faller regnet

runt hörnet springer råtta

Sverige i november vem kan önska mer..

Trötthet är som främling tillfälligt från stund till stund ..

man vill tänka nåt positiv men snabb och lätt att strunta.

På vägen blåser vinden

alla genom kragen bygger skärm

ögonlock som ryggsäck man bär

Sverige i november vem har lust att le?


Edis


Copyright © Edis 2013


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.