I Syrien kör döden en svart Mercedes


Agneta Näslund
I Syrien kör döden en svart Mercedes.

Kör i filen enbart för utryckningsfordon.

Själv kör jag en silvergrå Polo genom

blommande, doftande rapsfält på Österlen,

sjungande "livet är en schlager"


Vågar för att vinna - allt kan försvinna.

Slipar svärdets stål - når mina mål.

Släcker ljuset,lämnar huset.

Startar bilen,väljer snabbaste filen.

On the road again.


Agneta Näslund


Copyright © Agneta Näslund 2017.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.