Tidsracet


Susanne Bergquist
Veckorna ilar fram i fart

Ingenting hinns riktigt klart

Helgen den går lika snabbt

Håll i och ge inte tappt


Är det så att klockan går

Fortare år från år?

Eller är det en chimär

Som jag i mitt sinne bär?


Varför ska man hinna så mycket

Allt läggs ihop stycke för stycke

Till ett enda race utan slut

Jag kippar efter luft akut


Blir jag lyckligare av mera

Eller kanske bättre lugnt agera

Njut av varje tid och stund

Nöjd möter jag John Blund


Susanne Bergquist


Copyright © Susanne Bergquist 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.