Tiggarnas röst


Heike Kunkel
Vi vill visa vem vi är,

vi som har lämnat allt som var oss kär.

Nu är vi alla här.

Vi har blivit fler och fler

som har kommit hit till er.

Så har det blivit nu - tyvärr.

Vi vill ge er någon tröst,

att alla problem ska bli löst.

Ni lyssnar nu till tiggarnas röst.

Nu när det härskar julens rus

vill vi ge er kärlek, värme och mycket ljus.

Om vår status blir en liten bit höjd

då blir vi mycket nöjd.


Heike Kunkel


Copyright © Heike Kunkel 2013


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.