Brukar ni tänka på universum och kosmos?


Jenny
Brukar ni tänka på universum och kosmos?

Funderar ni någonsin över vad som fanns innan Big Bang?

Här känns allt så viktigt, och en värld utan allt det viktiga är omöjlig att föreställa sig. Men det finns något, en slags tomhet, som långsamt rör sig omkring oss.

Universum expanderar.

Det skrämmer mig att vi glömmer bort att vi lever.

Brukar ni tänka på att vi blev till av ren tur och slumpen?

Brukar ni tänka på, att liv kan existera någon annanstans?

Brukar ni fundera, över universums storlek?


Jenny


Copyright © 2014 Jenny


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.