Vad går livet ut på!?


Patrik Svensson
Vad går livet ut på!? Alla föds vi små utan ord eller mening. Varför gör vi det?

Varför kläcks vi inte från ett ägg som fåglarna gör?

Vem har bestämt att vi ska vara människor?

Många frågor är fortfarande obesvarade, frågor som världen inte förstår!

Hur många djur lever vi med idag?


Det finns över tusen arter men ingen vet var de kommer ifrån.

Skulle livet bestå av samspel?

Hur är människan gentemot djuren?

I dagens samhälle slaktar vi djur för att äta gott, är det ett samspel mellan människa och djur?


Olika läten hörs från dom som människan inte förstår, kanske är det så att människan inte ska samspela med djur!!

Tänk om man vände det hela, tänk om djuren skulle se människan plågas!? Att människan satt i en bur eller i en inhägnad hage i väntan på slakt.. Hur hade människan då mått?

Ska det vara så svårt att förstå vad livet egentligen går ut på??


Patrik Svensson


Copyright © 2015 - Patrik Svensson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.