Vårvind


Eva Hanson
Eva Hanson

Eva Hanson, 46. Bor strax utanför Göteborg. Jobbar som elevassistent. Tidigare bloggat för Hemmets Journal.


Ett ursinnigt träd

längs med bråkig grusgång

hälsar något ohörbart


Mina fötter till rötter stretar på

Och mitt i detta en förlösande sol


En förlorad son på väg hem igen

Sprider en tunga av förlåtande ljus

milt mot kind och sinne


Eva Hanson


Copyright © 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.