Vinter Höst


Jimmy Thuresson
nu är vinter väldigt nära

redan satt på vinterdäck

slipper nu åka med skräck

behöver ej åt is och halka nu svära

Dimman ligger tät å fin

solens strålar den snart har spräckt

bilens rutor full med is

vindens lätta bris mä löven den täckt

snart backen täcks med snö å is

underbart vackert på så vis

det mörka bli ljusare ty man kan se

å lätt blir det att smått le


Jimmy Thuresson


Copyright © Jimmy Thuresson 2016 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.