En whiskeyhischtoria


Rani Alsaberi
Jag hade tolv flaskor whisky i min källare. Emellertid tyckte ej min hustru om detta mitt spritinnehav, varför hon bad mig hälla ut alltsammans i vasken. Eftersom jag inte vågade säga emot henne, började jag mitt vanskliga arbete sålunda.

Jag drog upp korken ur den första flaskan och hällde ut innehållet i vasken med undantag av ett glas som jag drack ur.

Så drog jag korken ur den andra flaskan, hällde ut innehållet i vasken med undantag av ett glas, som jag drack ur.

Jag drog sedan korken ur den tredje flaskan, hällde ut ett glas, med undantag av det innehåll, som jag drack ur.

Så drog jag korken ur den fjärde vasken, hällde flaskan i glaset, som jag sedan drack ur. Sedan drog jag upp korken ur det nästa glaset, hällde korken i flaskan och drog ur glaset. Därefter drog jag korken ur flaskan, hällde vasken i flaskan och satte korken i flaskan med glaset och hällde whiskyn på flaskan.

Då alla flaskorna voro tomma, stödde jag huset med ena handen medan jag räknade flaskor, korkar och glas med den andra. Det blev 29 precis.

För att vara säker på min sak räknade jag en gång till. Den gången blev det 74 igen.

Då huset passerade förbi räknade jag det hela om igen och till sist alla husen, flaskorna samt vaskarna med undantag av en kork som jag hällde i huset och drack ur....


Rani Alsaberi


Copyright © 2013 Rani Alsaberi


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.