Jag vill bara att du ska le


Ala Ahmad
Jag vill bara att du ska le och sluta tänka på vad som kan ske

Jag vill bara att du ska känna dig trygg och inte tro att världen är så stygg

Jag vill att du ska veta

Att jag inte kommer vända dig ryggen

Att jag finns här och inte är en stygg en


Ala Ahmad


Copyright © Ala Ahmad 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.