Jag har så många frågor


Ala Ahmad
Jag har så många frågor

Jag vet inte vad jag ska göra med alla dessa gåvor

Mitt hjärta har funnit sin plats i himlen

Min själ har funnit sitt värde i himlen

Ty den dagen kommer då Gud kommer att besvara mina frågor

De frågor som jag burit i mitt hjärta och tagit med mig upp till Guds vackra himmel


Ala Ahmad


Copyright © Ala Ahmad 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.