Känns som om jag krymper för varje gång


Ala Ahmad
Det känns som om jag krymper för varje gång

Att där jag går blir vägen bara trång

Det känns som om ingen finns där

Att det bara finns bär både här och där

Det känns som om det är dags för mig att vakna

Att låta den här drömmen vara ifred just nu


Ala Ahmad


Copyright © Ala Ahmad 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.