Livet är som en gåta


Ala Ahmad
De säger att livet är som en gåta och att jag icke ska gå runt och gråta

De säger att jag ska lägga all min sorg i en korg

Men jag vill ge dig min döda kropp

För jag vet att jag en dag lämnar denna värld utan något hopp

Vad finns det mera att säga

Vad finns det mera att göra

När tiden blir min fiende och min skugga blir allt som jag lämnar efter mig

Då vill jag att du täcker min skugga med din kärlek och begraver mig någonstans djupt i ditt hjärta


Ala Ahmad


Copyright © Ala Ahmad 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.