När dina tårar täcker hela havet


Ala Ahmad
När dina tårar täcker hela havet

När ditt hjärta blir lika tung som ett högt berg

När världen knivhugger dig

När himlen icke förbereder en plats för dig

Så kom ihåg att minnas gud

Kom ihåg att gud har förberett en plats för dig i ett annat liv

En plats där din själ kan finna ro


Ala Ahmad


Copyright © Ala Ahmad 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.