Allt är så tomt


Ala Ahmad
Allt är så tomt, tomt, tomt

Inget kan jag se inget kan jag höra

Inget kan jag göra och inget kan jag röra

Det ända jag kan göra är att stå där och se det hända

Allt som är tomt, tomt, tomt blir för mycket och hjärtat orkar inte med trycket

Allt börjar hända all blod börjar rinna

Hitta sin väg till mig och sen försvinna


Ala Ahmad


Copyright © Ala Ahmad 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.