Världen är oskyldig


Ala Ahmad


Världen är oskyldig

Det är människorna som är skyldiga till världens all plåga och sorg

Det är människorna som bidrar till att världen fylls med orättvisor

Världen ska man aldrig skylla på

Men granska sig själv bör man göra


Ala Ahmad


Copyright © Ala Ahmad 2015


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.