Dimman har lättat


Gun Kihl
Gun Kihl


Dimman har lättat

när jag ror båten i land

lägger åran i klykan

med varsam hand

luften är mättad av

det vita skira ljuset.


Ser ut över havet

det mäktiga grå

vågor kluckar mot ekan

skvalpet ger mig innerlig ro

en fiskmås skriar av glädje

högt däruppe i skyn.


Jag fylls av en lycka

här är härligt att bo

så nära den rena naturen

vad bryr jag mig om

all världens rikedom

jag har mina vänner och djuren.

Gun Kihl


Copyright © 2014 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.