En gång …


Gun Kihl
Gun Kihl


En gång fick

jag stå i skamvrån

för något jag inte gjort

jag stod där och hatade

allt som hette makt.


En gång fick jag ett rapp

av en pekpinne.

Jag satt där och hatade

det syntes nog

på min blick.


En gång fick jag beröm

en vänlig nick

av en lärare

han fick mig att bli

den jag är idag.


Gun Kihl


Copyright © 2013 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.