En skymt av något


Gun Kihl
Gun Kihl


En skymt av något

bakom hörnet

på friggeboden

såg jag svansen

på en räv


som en plym han bar den

stolt i skyn

yvigt röd och grann

ja han försvann

bakom friggeboden


liten nos där tittar fram

två små öron rara

svarta ögon plirar fram

mot det uppenbara

är det någon fara


Bytet hänger där så grant

räven sträcker sig galant

upp mot äppelträdet

där jag hängt en svål

inte tänkt till räven


Gun Kihl


Copyright © 2012 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.