För sent


Gun Kihl
Gun Kihl


Jag undrar varför jag inte ringde

sköt upp det en dag i taget

tänkte jag gör det i morgon

men när morgondagen kom

var det för sent.

Du var som en syster

en syster jag aldrig haft

vi pratade om nästan allt

det känns tomt och kallt.

En fjäril jag ser i mitt fönster

en blå så underbart grann

den kom precis fram

när jag viskade min

bästa väninnas namn.

Vi två följts åt genom livet

haft ungefär samma besvär

det har också varit oss givet

stor glädje god hälsa och lycka

allt annat som gör livet kärt.

Aldrig jag skänkt en tanke

att jag skulle stå vid din bår

åren runnit, försvunnit

min käraste syster

förlåt, att jag inte ringde i går.


Gun Kihl


Copyright © 2013 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.