Höst


Gun Kihl
Gun Kihl


Har du märkt att dagarna

börjar bli kortare nu?

Det skymmer, det mörknar

fortare än förut.

Sommaren är slut.


Det luktar annorlunda,

gräset börjar bli brunt,

Löven på träden lossnar

virvlande faller de ner.

Över min stövelklädda fot.


Jag har med mig min korg,

svampar stora och små

plockar jag så

varsamt en och en

vet att snart är de borta.


Gun Kihl


Copyright © 2012 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.