Jag ville, jag vore


Gun Kihl
Gun Kihl


Jag ville jag vore en fågel,

Liten oansenligt grå.

Pickandes lätt på ditt fönster,

skulle du se mig då?


Jag ville vara en hundvalp,

Slumrande sött i ditt knä.

Din hand som mitt huvud smeker,

Känns trygg och innerligt varm.


Jag ville jag vore en fjäril,

Så vacker och skimrande grann.

Som landar så stilla på din axel,

Darrade till och sedan försvann.


Nu är jag ju bara din kvinna,

märkt av tidens tand.

Som följt dig genom hela livet,

stanna upp, och se mig ibland.


Gun Kihl


Copyright © 2012 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.