Förväntan


Gun Kihl
Gun Kihl


Med förväntan

välkomnar jag ljusen

som ska komma

likt solens strålar

på himmelen.


lucia nalkas

mörkret viker

unga röster sjunger

sprider i vinternatten

förtröstan och glädje.


Likt nattens stjärnor

tindrar barnens ögon

vita flingor dalar sakta ner

lägger sig tillrätta

snart är det advent.


Gun Kihl


Copyright © 2012 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.