På bakgården


Gun Kihl
Gun Kihl


På bakgården

lekte min äldre bror

och jag tafatt

indianer och cowboys

tror jag att

vi också lekte.


Allt tog dock tvärt slut

vart tog glädjen vägen

varje skimrande minut

längst utmed färden

genom det som

kallas världen.


Mamma dog

vår far försvann

ut i töckens våta famn

Flaskor klirrar, rullar

någon skrålar, ropar

ångestfullt vår moders namn.


Gun Kihl


Copyright © 2013 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.