Periodare


Gun Kihl
Gun Kihl


Dom sa att han var periodare,

inte visste jag som barn.

Vad detta var, bara att,

du var min älskade far.


Du läste sagor för mig,

flätade mitt hår,

Ja, jag tror att jag minns,

precis som om det var i går.


Grannkärringarna, sa,

hur ska det bli, hur ska det gå?

Men jag såg, hur de lystet log,

bakom sin hårgardin.


Dom sa att han var periodare,

en stackare till karl,

att hans käraste dog,

att vi blev lämnade kvar.


Var det ingen som tänkte på,

inget att bry sig om.

Men far, du var allt för mig

Jag älskade din röst, din sång.


Tänk om du levat i dag,

om du sett hur det blev.

för mig, ditt barn,

skulle stoltheten lysa i din blick.


Gun Kihl


Copyright © 2012 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.