Tillbakablick


Gun Kihl
Gun Kihl


Jag har gläntat på dörren

till mitt barndomsland

längtans tårar har stänk

på min öppna hand

kärlek och saknad

känns tungt.


Jag har låtit er få

en liten titt

från en värld som

enbart var mitt

i vårt Sverige

på fyrtio-talet.


Då när krig och elände

var över

vi byggde det land

det blev välfärd och fred

som nu åter börjat att rivas ned

av krafter som världen besitter.


Gun Kihl


Copyright © 2013 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.