Tittar ut genom vårt fönster


Gun Kihl
Gun Kihl


En morgon förra årets vinter så vaknade jag och maken av att vi hörde något konstigt brölande utanför fönstret i vår trädgård. Jag gläntade på persiennen och fick då se något diffust mörkt som låg under vårat äppelträd, vad kunde det vara? Till min häpnad såg jag att det var en älgtjur, hans kviga och två små kalvar som låg där under trädet. Och utav detta blev det denna dikt.


Tittar ut genom vårt fönster.

Där har någon ritat ett vackert mönster.

Genom snö och is har någon försökt göra sig ett paradis.

Vad är det jag ser där i morgonljuset där ute?

En älgtjur, hans maka två små kalvar,

ligger där tyst under äppelträdets stammar.

Jag står där stilla, andäktigt tyst,

Ser ut i min trädgård som solen nyss kysst.

Tjuren reser sig makligt.

Är kusten fri?

Puffar med nosen på de tre i familjen.

Skakar på hornen, de rister till.

Kvar i snön är endast ett spår, ett slags sigill.


Gun Kihl


Copyright © 2012 Gun Kihl


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.