Anden och huset


Ingvar Sjölund
Ingvar Sjölund


När döden kommer försvinner livet. Det som varit ett levande blir bara ett tomt skal. Något har funnits där när livet fanns men försvunnit när döden kom.

En livsande bor i den levande människan. Den levande människan är livsandens hus. I människans hjärna finns tankarna och förnimmelserna. Hjärnan håller även ordning på människans kropp.

En människa kan vara olika utrustad. Människan kan ha många fel i sin kropp och hjärna, många viktiga funktioner kan saknas eller så är de mindre bra men människan kan också vara välutrustad.

Det är dock livsanden som ger människan styrka och kraft. Så även om andens hus inte är så välutrustat kan livsanden vara stor och stark. Människan kan då trots sina brister vara en kraftfull person. Om däremot livsanden är slö och viljelös utnyttjar den inte människan eller sitt hus på bäst sätt. Livsanden är liksom en liten figur som bor i sitt hus och styr och ställer med människan. Man kan också säga att den också är människan allra innersta oförstörda jag.

Om man kan likna människans hjärna med en dator så kan man tänka sig den lilla figuren sittande vid datorns tangentbord. Den lilla figuren är dock en lite besynnerlig varelse. Den har ett skiftande humör och kan vara olika närvarande. Ibland lämnar den sin dator och människan kan då bli frånvarande och kanske göra underliga saker.

Men om den lilla figuren är på sitt allra bästa humör kan den köra och utnyttja sin dator. I datorn finns en mängd olika saker som den lilla figuren kan använda. En sådan sak är fantasin. Med fantasin kan anden få människan att sväva bort på de mest underliga resor och tankar men även att komma på helt nya saker.

Den lilla figuren kan verkligen utnyttja sin dator eller vår hjärna på många olika sätt. Den lilla figuren är vårt liv, vår kropp och vår hjärna är bara ett redskap.

Anden eller vår lilla figur kom till oss när vi föddes. Den hjälper oss genom livet. Den finns där bakom våra tankar och handlingar. Vi måste dock lära oss att lyssna på den lilla figuren som är vårt allra innersta oförstörda jag. Om vi glömmer den kan våra liv bli utan innehåll och anden bli viljelös och slö.

Våra tankar flyger och far. Tyvärr kan de ibland fastna i håglösheten och viljelöshetens träsk. De kan också fastna djupt i dyn där depressionen finns.

Vi kanske måste få hjälp av andra människor men anden finns och hjälper oss att kravla oss upp. Om vi stressar oss fram genom alla måsten och oväsentligheter kan vi tappa bort den lilla figuren.

Den lilla figuren eller vårt innersta jag får då ingen kontakt med sin dator som lever eget liv. Den lilla figuren blir håglös och viljelös och en dag står vi där med ett innehållslöst och meningslöst liv.

Men lyssnar vi på vår lilla figur finns den där och kan göra mycket när den får helt tillgång till sin dator. Vår ande lever då upp och hjälper oss med många problem. Vår kropp och vår hjärna kan utsättas för många skador under vårt liv. Men så länge vi lever finns vår lilla ande med. Det viktiga för oss är att lyssna på vår ande som finns där.

Ingvar Sjölund

Se hans blogg här


Copyright © 2013 Ingvar Sjölund


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.