Tanken


Ingvar Sjölund
Ingvar Sjölund


Tanken flyger fram. Ibland är tanken i dåtiden. Då måste tanken ha hjälp av minnet.

Minnet är en opålitlig figur. Minnet kan ibland bara säga, jag minns inget. Ibland säger minnet helt fel.

Tanken kan ibland få hjälp av någon annan tanke som förmedlas via ord. De orden kan ibland hjälpa minnet att komma ihåg.

Men ibland finns ingen hjälp att få. Tanken kan ibland läsa om dåtiden i en tidning eller på en dator. Då behövs inte minnet.

Tanken är ibland i framtiden. Då tänker eller hoppas tanken att så blir det kanske i framtiden. Men framtiden lever sitt eget liv och den blir som den själv vill.

Varken dåtiden eller framtiden tillhör verkligheten. Det är endast nutiden som är verklig.

Men nutiden ändras snabbt. Tiden är enkelspårig den går bara åt ett håll. Den går hela tiden från nutiden in i framtiden och kvar blir dåtiden som det bedrövliga minnet skall komma ihåg.

Tanken gör som den vill och kan ibland träffa på fantasin. Då lever tanken sitt eget liv med fantasin och de två svävar bort var som helst. Men nutiden kan göra sig påmind och då får inte tanken vara tillsammans med fantasin längre.

Tanken kan ibland träffa på ångesten. Då hindras tanken av ångerstens tenakler som vill hålla fast tanken. Grämelsen är också en figur som vill att tanken skall stanna.

Tanken kämpar för att komma loss. Om tanken har tur kan humorn dyka upp. Humorn är en rolig figur som vänder upp och ned på allting och plötsligt kan tanken komma loss.

Humorn har ofta sällskap av glädjen som kan komma när humorn har rumsterat.

Ibland är tanken i drömmen. Då kan dåtiden komma fram på det mest konstiga sätt. Ibland kommer minnet ihåg vad tanken har drömt men oftast har minnet glömt.

Tanken har ibland nytta av kunskapen. Kunskapen kan ibland tala om för tanken vad tanken skall tro om saker och ting. Men även kunskapen kan ha fel och tanken hamnar på fel spår.

Många gånger försöker andra tankar som då förmedlas via ord eller gester påverka eller upplysa tanken. Ibland tycker tanken om det men ibland dyker irritationen eller vreden upp och tanken vill tänka som den själv vill.

Tanken kan ibland fördjupa sig i en bok eller tidning och då lever den tillsammans med fantasin.

Den kan även leva med kunskapen som vill lära tanken.

Tanken är väldigt svår att styra. Den svävar som den själv vill. Ibland har tanken drömmar om framtiden. Då får tanken hjälp av fantasin och hoppet.

Men ibland dyker otrevliga figurer upp. När missmodet och hopplösheten gör entré får tanken svårt att komma loss. Då måste tanken ofta få hjälp av ordet från någon annan tanke så hoppet kan komma fram och fösa bort hopplösheten.

Tanken är ofta hjälpsam och vill hjälpa andra tankar. Men ibland gör tanken fel och misstroendet och oförståelsen smyger fram.

Ibland om tanken har riktigt otur kan den möta depressionen. Depressionen är som ett svart hål som försöker uppsluka tanken. Då måste tanken få mycket hjälp för depressionen är stor och stark.

Tanken vill ha uppskattning från andra tankar. Om tanken inte får uppskattning finns värdelösheten och otillräckligheten runt hörnet.

Tanken kan även finna kärleken och medkänslan. Då känner sig tanken stor och stark. Men om hatet och vreden dyker upp måste tanken göra sitt bästa för att inte uppslukas.

Det finns många gestalter som är farliga och besvärliga men det finns de som tanken verkligen tycker om och de är kärleken, medkänslan, humorn, glädjen och fantasin.

Ingvar Sjölund

Se hans blogg här


Copyright © 2013 Ingvar Sjölund


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.