Herr Nyckel


Mona Cui
Nyckel


Ett litet ljus brinner.

Kärleken den försvinner.

Min kära, betrakta det med dina sinnen.

Säg mig har du inga minnen?

Triljontals saker är vackra.

Biljontals gånger helt magiskt.

Men miljontals gånger oförstådda.

Kan det bli mer tragiskt?

Ni får säga ni.

De kan säga dem.

Andra är andra.

Jag vill säga mycket.

Men rösten är borta.

Det stängda blir inte öppet.

Det öppna är redan stängt.

Du hette nyckeln.

Jag hette låset.

Du gjorde dig själv trasig herr Nyckel.


Mona Cui


Copyright © 2012 Mona Cui


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.