Natten är evigt ung


Lyssna på gator.

Lyssna på torg.

En ungdom går i glädje.

En ungdom går med sorg.

Natten är ännu ung men ljuset tränger.

Hattar tas av och kjolar svänger.

Dansen glider i ljuset så ljuvt.

Likt en tygbit så svalt och mjukt.

Det faller en stjärna nu.

Den kommer som tjuven när ingen ser och när ingen ber.

En flicka skön och fin med sin klänning går

Är en sjömans dröm med sitt kärleksfrö sår.

Fideli, fidelej.

Vill du dansa med mig?

Flickan nickar med rosen röda kinder.

Herr sjöman, hur klarar du alla stormars stön, blir du inte kall och grön?

Flickan lilla jag är van.

Vågen den aldrig mig tar!

Så länge glädjen i mig finns kvar!

Flickans ögon lyser nu.

Hon ger honom en förtjusande blick.

Du är stormens man! Du är havets skatt!

Behöver du mig, har du alltid min hand!

Som ett kärleks band likt timglasets sand.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.