Bästa vänner!


Valdor Magnusson
Om världen vore en jordglob, skulle jag omfamna den och säga: "Förlåt oss världen för att vi människor inte har förvaltat dina givmilda rikedomar, som vi borde ha gjort.

Men, kära du, jag hoppas vi människor kan besinna oss i tid, så att vi i symbios med dig kan medverka till att skapa en tryggare framtid, framförallt för våra barn och barnbarn.

Det får bli min nyårsönskan.


Valdor Magnusson


Copyright © 2014 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.