Brushanespel


Valdor Magnusson
Spindelnäten glimma

i gryningstimma.

Det tycks råda frid

över maden denna tid,

men i det tysta pågår

häftig strid.


Ett gladiatorspel,

dock ej med dödlig

utgång om det går fel.

Ty dessa bevingade fäktare

gallras ut av damer

från naturens läktare.


De stridande flänga

och bocka gunås.

De visar upp sina

yviga färgrika krås

och ger allt för att

inte försmås.


Spindelnäten glimma

i gryningstimma.

Ugglan gäspar stort

efter nattlig jakt

ser förstrött mot

arenans fågelprakt.

Ja,det är en sällsam frid

i naturen denna tid.


Valdor Magnusson


Copyright © 2012 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.