Himlakul


Valdor Magnusson
Skrattmås iklädd sommarhatt

vinkar åt sin kära.

Gör sen en extra piruett

till hennes ära.

Båda leker sen tafatt,

en lek som slutar i ett

skrikigt skratt.


Då höjs ett och annat ögonbryn

från grannarna i skyn

"Tänk att `de dära`alldrig sig

kan lära".


Valdor Magnusson


Copyright © 2012 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.