Inspiration


Valdor Magnusson
Jag sitter i den sena timma

och försöker rimma

som Karlfeldt och de andra.

Ni bör mig ej klandra.

Ty jag nyss lärt det elementära

i poesins verslära.


Det är knivigt, dedär,

med daktyl och troké

oftast lättast för den

som sitter brevé


Så denna vers får bli

den sista

för det gör ont när

inspirationens

knoppar brista.


Valdor Magnusson


Copyright © 2012 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.