Julefrid


Valdor Magnusson
Hej Peter! Det är nostalgiske gubben i Skurup som har präntat ner lite tankar.


Tankar kommer, tankar går.

Julefrid.

Då träder de fram, de saknade.

De kommer så nära.

Men, det är väl så det ska vara,

i all vår tid.

Julefrid.

Tack, mina kära, för att jag med er

fick vandra, hand i hand,

in i minnenas land.


Valdor Magnusson


Copyright © 2014 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.