Må glöden aldrig falna


Valdor Magnusson
Jag har i gott minne min uppväxt i Göteborg på 30-talet i ett barackområde, utanför nöjesparken Liseberg, som i folkmun blev kallat "negerbyn".

Vi som bodde där hade krasst kunnat säga "Lisebergs årliga fyrverkeri var den enda ljusglimten vi upplevde", men därtill var grannsämjan i denna by alltför god.

Därifrån flyttade vi (familjen) västerut till arbetarkvarteret Haga. Det var ett kvarter med gamla träkåkar som led av en kronisk bristsjukdom: obefintligt underhåll. Tack och lov var livsglädjen och gemenskapen ändå stor i Haga.

Österut låg Vasastaden, överklassens hemvist, med sina patricierhus. Mellan dessa två världar (Haga och Vasa-staden) låg Hagakyrkan och dess park som en förmildrande omständighet.

Varför denna inledning? Jo, därför att klasskillnaderna visar samma likhetstecken nu som då.

Jag saknar inte den tiden, men minns den framförallt för kämpaglöden från de 10.000- tals arbetare som marscherade från Järntorget till Heden för att där lyssna på de brandtal S-ledarna höll.

Just nu pyr den glöden och jag utbrister "Må den aldrig falna!".


Valdor Magnusson


Copyright © 2013 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.