Små nära ting


Valdor Magnusson




Tänk att ett leende kan rädda din dag.

Tänk att en kram kan ge mening åt livet.

Tänk att just du har gett mig - det där som jag inte kan sätta ord på - det bara finns - det där.

Tack min kära.


Valdor Magnusson


Copyright © 2014 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:







SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.