Sökaren


Valdor Magnusson
Säg mig:

Är detta verkligen ett ställe

för en långväga sökande sälle.

Här finns ju varken hav eller strand

i detta tilsynes förtappade land.

Blott i fjärran flammande lågor

och demoner som rör sig i plågor.


Säg mig:

Hur ska jag här finna ro

och få mitt stelnade hjärta

att åter gro.

Jag har ju ändå i en symbolisk

handling bönat vår Herre

om min förvandling.


Svara mig:

Vem har den gudomliga makten

i den här dolska trakten?


De tego

Ty de visste ju envar

att på denna gudsförgätna plats

ej ens ekot gav ett svar.


Valdor Magnusson


Copyright © 2012 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.