Mina tankar kring dem vi saknar


Valdor Magnusson
Fast du för evigt är borta från jordelivet, är du mig ändå så nära. Du gör ofta besök i min undrande själ. Men vid frågan "Varför?" Vill du, då som nu, inte tala ut, inte besvära. Fastän du är mig så nära.

Men, du ger mig hopp med de tröstande orden: "Jag har kommit till ro. Så när vi åter ses, kan vi tillsammans reda ut allt 'de där' ".


Valdor Magnusson


Copyright © 2013 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.