Undran


Valdor Magnusson
Undran ett

Jag börjar bli

sliten och grå

har ibland svårt

att förstå

hur fort åren

de gå.

Och snart tillhör

jag "dedär"

som är mest

till besvär

och bör lämna

sin plats

åt andra.

Undran två

Jag undrar hur

det ska bli

den dagen själen

från kroppen

blir fri.

Kanske, dessvärre

säger vår Herre:

"Du tillhör 'dedär'

som är mest

till besvär

och bör lämna

sin plats

åt andra."

En undrande undran

Förlåt mig, GUD,

en sista fråga,

sen ska jag inte besvära:

"Får vi i ditt rike möta,

saknade, nära och kära?

Förlåt, men det är många

som undrar."


Valdor Magnusson


Copyright © 2012 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.