I valet och kvalet


Valdor Magnusson
  – Hur ska du rösta när det blir val?

  – Tveksamt.

  – Du klagar ofta på omsorgen och vården i vår by.

  – Ja, men det är befogat, för vår vårdcentral har varit
underbemannad i tre år.

  – Det blir så när privatisörer och entre prenörer träder in på arenan - segdraget.

  – Det finns mer som oroar mig.

  – Är det mer?

  – Ja,Svenska Kyrkan har efter skilsmässan från staten börjat bolagisera en del av sin verksamhet. Nu kommer den Skånska gravvården att bli utsatt för konkurrens. Malmö har börjat, Landskrona är på gång. Det är väl bara en tidsfråga innan vår by blir involverad. Hur ska det sluta?

  – Jag förstår din oro, men själva begravningarna regleras än så länge i lagen och får inte bolagiseras. Allt kan förstås hända. Vem vet? Det kommer kanske att stå följande på min gravsten:

HÄR VILAR EFTER ANBUD ÄNTLIGEN KRITIKERN VALDOR MAGNUSSON.


Valdor Magnusson


Copyright © 2013 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.